fbpx

Rejestracja

A password will be sent to your email address.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto? Zaloguj się →

Regulamin Sklepu Drsobieraj.Com

Korzystanie Z Serwisu Następuje Na Zasadach Określonych W Niniejszym Regulaminie.

Definicje

 1. Użyte w regulaminie zwroty mają następujące definicje:

 1. a) Serwis – ogół informacji i funkcjonalności zawartych na stronie internetowej oraz podstronach https://drsobieraj.com

 1. b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu https://drsobieraj.com

 1. c) Usługodawca – Urolog sp. z o.o. z siedzibą w Krościenko Wyżne przy ul. Kasztanowa 31 (38-422), właściwym sądem rejestrowym jest sąd rejonowy w Rzeszowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, KRS: 0000341288, NIP: 6842581472, REGON: 180496151, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

 1. d) Regulamin – regulamin dostępny pod adresem https://drsobieraj.com/regulamin 

 1. e) Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, w tym:

– sprzedaż na rzecz użytkowników produktów dostępnych w serwisie.

f ) Awaria – niemożliwość korzystania przez użytkownika z usługi, w szczególności brak dostępu do serwisu, brak możliwości zalogowania się do panelu użytkownika, brak możliwość edycji podstawowych danych użytkownika.

 1. g) Adres e-mail usługodawcy – sklep@drsobieraj.com


  Postanowienia ogólne
 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji. 
 2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin w formacie pdf celem umożliwienia jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie przesłany na adres e-mail w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na związanie się jego treścią. Zgoda zostaje wyrażona poprzez zaznaczenie okienka potwierdzającego zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na jego postanowienia.
 4. Niniejsza strona internetowa (szata graficzna oraz skrypt) stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z powyższym zakazanym jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie jakichkolwiek jej elementów.
 5. Usługodawca może wprowadzić zmiany w regulaminie. Znajdą one swoje zastosowanie względem Użytkowników, którzy zarejestrowali konto w Serwisie lub też dokonali już zakupu w Serwisie w terminie 7 dni od dnia poinformowania ich na adres e-mail, lub numer telefonu o zmianie treści regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia swoje zastosowanie znajdzie poprzednia treść regulaminu. 
 6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach oraz w zakresie określonym w regulaminie.
 2. Świadczenie usług polega na możliwości dokonywania zakupu produktów dostępnych w serwisie, na możliwości zarejestrowania konta w serwisie oraz otrzymywaniu powiadomień o nowościach, oraz ofertach. 
 3. Użytkownicy dokonują zakupu produktów dostępnych w serwisie za cenę wskazaną przy produkcie oraz przy uwzględnieniu ceny transportu, natomiast założenie i korzystanie z konta użytkownika, jak i też otrzymywanie powiadomień o nowościach oraz ofertach jest bezpłatne.
 4. Użytkownicy w panelu użytkownika mogą wskazać swoje dane do rozliczeń: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, miasto, kraj, kod pocztowy, telefon. Dane te mogą być edytowane.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Urządzenie użytkownika w celu skorzystania z usługi musi spełniać następujące kryteria:

– połączenie z internetem;

– dostęp do poczty elektronicznej;

– przeglądarka internetowa powinna umożliwiać akceptację i wyłączenie plików „cookies” oraz obsługę Javascript;

– system operacyjny Android lub IOS (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu za pośrednictwem aplikacji mobilnej);

– zaktualizowane aplikacje mobilne (w przypadku korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

 1. Usługodawca korzysta z plików cookies w celach statystycznych, umożliwienia użytkownikowi prawidłowego korzystania z serwisu oraz w celach marketingowych. Pliki cookies w celu prawidłowego korzystania z serwisu są stosowane w szczególności w celu zapisywania danych w koszyku zakupów podczas korzystania z poszczególnych podstron serwisu. 

Rejestracja użytkownika w serwisie

 1. W celu zarejestrowania konta w serwisie użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje adres e-mail oraz hasło. Na tej podstawie zostaje założone konto użytkownika.
 2. Potwierdzenie założenia konta użytkownika zostaje wysłane na adres e-mail użytkownika. 
 3. Użytkownik może zalogować się do panelu użytkownika poprzez kliknięcie ikonę „osoby” w prawym górnym rogu. Wskazane przez użytkownika dane do logowania (adres e-mail i hasło) zabezpieczają dane wskazane w panelu użytkownika przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 4. Zakupu produktów można dokonywać w serwisie zarówno wtedy, gdy użytkownik zarejestrował konto w serwisie, jak i też wtedy, gdy nie dokonał rejestracji.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania aktualnych danych zgodnie z prawdą. Aktualizacja danych powinna nastąpić niezwłocznie po każdej ich zmianie za pomocą panelu użytkownika.
 6. W panelu użytkownika można wskazać swoje dane do rozliczeń: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, miasto, kraj, kod pocztowy, telefon. Dane te mogą być edytowane. 

Korzystanie z Serwisu bez rejestracji

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie produktów w Serwisie jako gość. W tym celu musi podać swoje imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu oraz ewentualne inne dane pozwalające zlokalizować miejsce dostarczenia produktu. 

Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do udostępniania użytkownikowi funkcjonalności serwisu. 
 2. Usługodawca świadczy usługi od chwili zarejestrowania konta w serwisie lub akceptacji regulaminu w zakresie dokonywanych zakupów. Względem wysyłania użytkownikom powiadomień o nowościach i ofertach w serwisie od chwili wyrażenia zgody na wysyłanie informacji poprzez adres e-mail lub numer telefonu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres e-mail usługodawcy sklep@drsobieraj.com żądania usunięcia konta z serwisu bądź też wycofania zgody na przesyłanie powiadomień o nowościach i wyprzedażach w serwisie.
 4. Kontakt z administratorem powinien nastąpić poprzez adres e-mail sklep@drsobieraj.com.

Procedur